Tomoko Tao – SHEER
【SHEER】Influencer Trip Fashion Magazine